Salla mõttekojas arutati kolmel etteantud teemal. Lisaks võtsime üles ka kohalikud teemad

  • Emumägi
  • Küla
  • Tervis