Väärtused ja kultuur

Iga rahvuse eneseteadlikkuse alus on tema kultuur. Me kanname endas emapiimaga saadud väärtusi, mille põhjal hindame iga uut kogemust. Need väärtused võivad ajas muutuda ja areneda, kuid jäävad oma põhiolemuselt ikka samaks. Just nii püsivad vaimsed väärtused, areneb kultuur ja tekib ka teistel võimalus oma juurte juures püsida. Mida tugevam on kultuur ja kultuursem rahvas, seda lihtsam on teisi kultuure tundma õppida ja erinevuste taga ühisosi näha.

Illustreerivaid küsimusi:

  1. Kuidas meie põhiväärtusi nähtavamaks ja toimivaks muuta?
  2. Kuidas inimestele paremini avada kultuuriasutuste tööd?
  3. Kuidas rikastada meie igapäevast elu kultuuriga? Teatritest on mõneti saanud valitute privileeg, raamatukogude külastus on langenud ja ajalehti loetakse ka vähem.
  4. Kuidas vaimsete väärtus tähtsustamiseks paremini kasutada ära raamatukogusid ja muuseume?
  5. Kuidas peatada kaugenemine iidsetest maaharimise tarkustest? Ei maksa unustada vanarahvatarkust - see jalg on ikka õigel teel, mis adra järgi käib. Eesti traditsiooniline väärtus on maaharimine.
  6. Kuidas hoida ja väärtustada teadmisi, mida meie esivanemad on kogunud, samas mitte jääda jalgu moodsatele tehnoloogiatele? Maailmas valitsevad trendid ja globaliseeriumine toovad uued tuuled ja muutused, meie esivanemate sajanditepikkused kogemused ja oskused heidetakse kõrvale. Tasakaal uue ja vana vahel on oluline.  
  7. Kuidas säilitada meie rahvuslikku pärandit?
  8. Kuidas tagada põliskultuuri ja traditsioonilise eluviisi säilimine ja areng?
  9. Kuidas toetada väikekeelte ja unikaalsete kulutuuriruumide säilimist ning arengut?