Küsimus Kuidas saada põllud mürgist puhtaks ?


Eestvedaja (vestlusringi juht)


Eestvedaja nimi: Svea Degerholm

Osalejad
  1. Maie Madisoon
  2. Ele Jalakas
  3. Teet Õispuu
  4. Sander Lauri
  5. Marja-Leena Jaanus
  6. Tiia Issak
  7. Kai Jaansen


Lahendused

Mida saan mina teha?

Kapsakahjurite püüdmine munameetodil Pinnasevahetus Alepõllundus Looduslike väetiste ja tuha kasutamine

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Läbi rääkida naabriga enne taimekaitsevahendite kasutamist

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?