Küsimus Kuidas kaitsta, väärtustada, eksponeerida pärandikultuuri?


Eestvedaja (vestlusringi juht)


Eestvedaja nimi: Mart Priks

Osalejad

 1. Helja-Reet Traks
 2. Ele Jalakas
 3. Piret Lankots
 4. Kai Jaansen
 5. Teet Õispuu
 6. Eda Aabo
 7. Maie Madissoon
 8. Liivi Timuska
 9. Asta Kukk
 10. Svetlana Laidsalu
 11. Katy Aabo
 12. Liivia Moorits
 13. Tiia Issak
 14. Õilme Põldmaa


Lahendused


Mida saan mina teha?

Koguda materjale inimeste, kohtade, seltside kohta ajaloo ja kaasaja osas. Korjata pilte, kombeid tavasid, laule. Sugupuude kogumine, Veskikivide kogumine

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Märgistada kohad, teha näituseid, Mõisakohtade tähistamine, vanade käsitööoskuste tutvustamine

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?