Küsimus Kuidas kaasa aidata noorte tegusate inimeste tagasipöördumisele maale?


Eestvedaja (vestlusringi juht)

Eestvedaja nimi: Piret Lankots

Osalejad
 1. Liivi Timuska
 2. Svetlana Laidsalu
 3. Svea Degerholm
 4. Triinu Kruustük
 5. Sander Lauri
 6. Ingrid Nurmetalu
 7. Marja-Leena Jaanus
 8. Hannes Vetik
 9. Ele Jalakas
 10. Kai Jaansen
 11. Teet Õispuu
 12. Piret NurmetaluLahendused

Mida saan mina teha?

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Seltsimaja loomine, ettevõtlusvõimaluste pakkumine( käsitöö, mahepõllundus, transport, meelelahutus. Vanad räämas talud noortele

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?