Küsimus Kuidas Emumägi kui turismiobjekt võiks edendada (Salla) piirkonna arengut ?


Eestvedaja (vestlusringi juht)

Eestvedaja nimi: Piret Nurmetalu

Osalejad

  1. Piret Lankots
  2. Elen Mitt
  3. Ingrid Nurmetalu
  4. Hannes Vetik
  5. Galina Parm
  6. Maie Madissoon
  7. Kai Jaansen


Lahendused

Mida saan mina teha?

Hannes- teeb infoanalüüsi Elen lisab piirkonna turismiinfot www.emumagi.ee- lehele

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Kokkusaamine juuni alguses ja asjade konkreetsema arutamine

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?

Käsitööga kauplemine ja viidamajandusega tegelemine vallaga läbi rääkida.