Küsimus Kuidas kohelike/turistide jaoks rakendada Salla küla poehoonet ja vallamaja ?


Eestvedaja (vestlusringi juht)

Eestvedaja nimi: Piret Lankots


Osalejad


 1. Liivi Timuska
 2. Svetlana Laidsalu
 3. Svea Degerholm
 4. Triinu Kruustük
 5. Sander Lauri
 6. Ingrid Nurmetalu
 7. Marja-Leena Jaanus
 8. Hannes Vetik
 9. Ele Jalakas
 10. Kai Jaansen
 11. Teet Õispuu
 12. Piret Nurmetalu

Lahendused

Mida saan mina teha?

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Pood: Taaskasutuskeskuseks, Seltsimajaks, Käsitöökojaks, Poeks, Noortekeskuseks Vallamaja: muuseumiks, taastada, ajaloo kogumiseks.

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?