Küsimus Kuidas rohkem taaskasutada asju?


Eestvedaja (vestlusringi juht)

Eestvedaja nimi: Elen Mitt

Osalejad

  1. Annika
  2. Tiina
  3. Piret
  4. Hannes
  5. Mart
  6. Triinu
  7. Annika


Lahendused

Mida saan mina teha?

Mida saame teha koos lähima kogukonnaga/kaasamõtlejatega?

Koguda kokku info mis kellegi üle, Väiksemad asjad viia kohalikku taaskasutuskeskusesse, Vanakraamilaada korraldamine, Veebikeskkonna loomine.

Kui eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?